Navigace

Obsah

Územní plán obce Líšťany

 

 

Celý územní plán obce Líšťany (106,26 MB) ve formátu RAR si můžete stáhnout zde...

 

Pro prohlížení níže uvedených odkazů je nutné mít zřízený účet na igoogle.com


A. Textová část

♦  Textová část

♦  Rozvojové plochy I

♦  Rozvojové plochy II

♦  Přehled navrhovaného odnětí půdy ze ZPF podle druhu pozemků (kultur)náležejících do ZPF

♦  Bilance předpokládaného odnětí ZPF pro realizaci urbanistického řešení podle jednotlivých lokalit

 

B. Grafická část

♦  Koordinační výkres

♦  Koordinační výkres – detail obce Líšťany a sídla Náklov

♦  Koordinační výkres – detaily sídel Hunčice, Košetice a Třebobuz

♦  Koordinační výkres – detail sídel Luhov a Lipno

♦  Koordinační výkres – detail sídel Písek a Těchoděly

♦  Koordinační výkres - legenda

♦  Širší vztahy

♦  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

♦  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – detail obec Líšťany a sídla Náklov

♦  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – detail sídel Hunčice, Košetice a Třebobuz

♦  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – detail sídla Lipno, Písek a Luhov

♦  Zábory půdního fondu - legenda

♦  Krajina - ÚSES

♦  Krajina - struktura krajiny, její užívání a ochrana

♦  Dopravní řešení

♦  Vodní hospodářství - zásobování vodou

♦  Vodní hospodářství - odkanalizování

♦  Zásobování energiemi - elektrorozvody, spoje

♦  Zásobování energiemi – plyn, teplo