Navigace

Obsah

Organizační struktura

Činnost je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce Václav Huml, 
kterého zastupuje místostarosta obce Pavel Randa:
 

Zastupitelstvo obce

Obec má Zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2014:
 

Jaromír Boháček

Lada Bouzková

Štěpánka Hanzlíková

Josef Hanzlík

Václav Huml

Ing. Jan Jílek

Václav Lang

Mudr. Jiří Mokrejš

Pavel Randa

Jiřina Riantová

Edita Čuchorová

Mgr. Edita Šajtošová

Radek Šimandl

Věnceslava Šulová

PhDr.. Ladislav Tříska


Rada obce

Václav Huml

Pavel Randa

Václav Lang

Štěpánka Hanzlíková

PhDr. Ladislav Tříska

 Složení výborů a komisí

Finanční výbor:

Předseda

Josef Hanzlík

Místopředseda

Lada Bouzková

Člen

Edita Čuchorová


 Kontrolní výbor:

Předseda

Radek Šimandl

Místopředseda

Petr Havel

Člen

Jiřina Stolzová


 Kulturní komise:

Předseda

Jiřina Riantová

Místopředseda 

Helena Jindrová

Členové

Kateřina Jindrová

 

Petra Šulová

 

Petr Stolz