ObecLíšťany

Poplatky

Psi

  pes

50,- Kč za jednoho psa

150,- Kč za každého dalšího psa

 

 

TKO

Nádoba

550,- kč osoby uvedené v bodě 1.

630,- Kč osoby uvedené v bodě 2.

200,- Kč pronájem nádoby

Povinost hradit poplatek má:

  1. fyzická osoba,
    1. která má v obci trvalý pobyt,
    2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
    3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
    4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
  2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Další info zde

 

Ostatní poplatky viz. vyhlášky o místním poplatku zde

 

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Veřejné zakázky

ikonka

Veřejné zakázky obce Líšťany zde

ID 1082013

Rozpočet

 

Klikací rozpočet

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3